MA logo
 Измерване на ефективността на рекламата в Интернет
Въпреки че добрата реклама е критично важен фактор за успеха на повечето бизнес организации, ефектът от инвестициите в тази област не е лесно осезаем. Той се изразява в увеличаване на продажбите, в подобряване на познаваемостта на марката, промяна на нагласите спрямо нея и др. В същото време измененията в продажбите, както и на нагласите, се дължат и на много други фактори. Като пример можем да посочим промяната на цени, развитието на дистрибуционна мрежа, действия на конкурентите на фирмата, обучението, стимулирането и мотивацията на персонала, публикации за организацията и качествата на нейните продукти и т.н.
 към пълния текст
 Любовната авантюра потребител–марка
В ерата на марките вече никой не купува просто продукти. Разнообразието на стоки и услуги, създадени за всяка (дори и неосъзната) потребност на потребителя, породи необходимостта от надграждането на продукта с маркова идентичност. Тя допълва ценността на обикновената стока и я прави различна от стоките, изложени на същия щанд в магазина. За да бъде марката предпочитана от потребителя, тя трябва да стане част от живота му.
 към пълния текст
 Нов поглед към Маркетинга, насочен към жените
Както най-вероятно се досещате, най-рекламираните продукти по цял свят са козметичните и продуктите за домашни потреби. Няма нищо ново във факта, че именно тези бързооборотни стоки са с най-впечатляващите рекламни бюджети и се радват на едни от най-високите продажби. Всички тези рекламни послания са насочени изключително прецизно към жените.
 към пълния текст
 Събитийният мениджмънт – едно ново понятие на българския пазар

Събитийният мениджмънт (СМ) е процес на организиране, планиране, координация, осъществяване и оценка на дадено събитие. Според някои специалисти всяко събитие е една възможност, възможност за успех или провал. Качествата на добрия мениджър се изразяват в това да умее да превръща всяка възможност в успех. Това означава да бъдат постигнати корпоративните цели на фирмата и клиентът да получи добавена стойност под формата на спестено време, нерви и пари.

 към пълния текст
 Корпоративната отговорност към околната среда – таралеж без бодли или просека в джунглата?
Най-важната промяна в корпоративния пейзаж през последните години идва не от правителствата, а от появата на нов корпоративен подход към бизнеса, познат като “тройния краен резултат”. Този подход акцентира не само върху печалбата, но и върху качеството на околната среда и социалната справедливост. Тази революция, както я наричат много коментатори, се надига главно като резултат от промяна в социалните ценности.
 към пълния текст
 Има ли панацея в маркетинга?

Развитият пазар е свързан с появата на по-голям брой фирми, предлагащи сходни продукти, конкуриращи се помежду си за вниманието и избора на потребителите. Битката за пазари и клиенти у нас започва да се води все по-ожесточено с различни подходи и при прецизен разчет на ресурсите. Компаниите, за да запазят и подобрят своето присъствие на пазара, трябва перманентно да се адаптират към постоянно променящите се условия на средата.

 към пълния текст
 Управление на уебпроекти и синдромът на Вавилонската кула

Задавали ли сте си въпроса как протича един проект по изграждане на корпоративен сайт за голям клиент? Предполагам, че не е по-лесно за същия този клиент да се изпълняват каквито и да е поръчки като пресреклама, календари, каталози и др. Едно обаче е сигурно, че докато за пресрекламата, календарите и каталозите клиентът има представа горе-долу как изглеждат, защото са поръчвани многократно, то корпоративният сайт е нещо като приказен герой – всеки го вижда по различен начин. За това спомагат редица фактори, но най-важните от тях са, че Интернет е масово разпространен, но все още не е масова култура.

 към пълния текст
 Маркетинг на близостта

Често на специалистите по директен маркетинг се налага да обясняват на неработещите в сферата на маркетинга с какво точно се занимават. За да се избегнат професионалните термини и за да е дефиницията общодостъпна, е добре да бъде дадена в практически примери. Трябва да звучи достатъчно убедително и всички да разберат, че директният маркетинг съвсем не е абстрактен и рядко приложим елемент на маркетинговия микс. Той използва познати на всички комуникационни средства: оригинални образи, запомнящи се фрази, изненадващи идеи за представяне на продукта. И така, какво е директен маркетинг?

 към пълния текст
Магистралата
на маркетинговите
комуникации

брой 1, Декември 2004
 Здравейте
 Днес в Marketing Avenue
Измерване на ефективността на рекламата в Интернет

Любовната авантюра потребител–марка

Събитийният мениджмънт – едно ново понятие на българския пазар

Нов поглед към Маркетинга, насочен към жените

Корпоративната отговорност към околната среда – таралеж без бодли или просека в джунглата?

Има ли панацея в маркетинга?

Управление на уебпроекти и синдромът на Вавилонската кула

Маркетинг на близостта

 Абонирай се Препоръчай на приятел
 Архив
Място, където можете да прочетете всички броеве на Marketing Avenue.
 За Marketing Avenue
Marketing Avenue е месечен електронен бюлетин. Предназначен е за българските маркетингови специалисти и мениджъри, както и за всички желаещи да научат повече за маркетинговите комуникации. Авторите на статиите са специалисти в различните сфери на маркетинговите комуникации: реклама, ПР, директен маркетинг, събитиен мениджмънт, маркетингови изследвания и уеб маркетинг. Статиите представляват коментари или анализи на практически и теоретични проблеми, свързани с отделните комуникационни практики.
Marketing Avenue се издава от Publicis/MARC Group. Бюлетинът е открит за публикации на външни автори.

Marketing Avenue - професионалисти пишат за професионалисти.
 За контакти
Идеи, предложения
и коментари изпращайте на: editors@marketingavenue.net